เสาไฮแมสส่องสนามกีฬา สูง 40 เมตร

฿0.00

รายละเอียด
– หลักของการออกแบบเสา Stadium Pole จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด
– ความสูงของเสา Stadium Pole จะมีให้เลือกตั้งแต่ 15 – 40 เมตร และสามารถบรรจุโคมไฟได้ตั้งแต่ 8 ถึง 48 ดวง
– พร้อมด้วย บันไดข้างเสา (Ladder) และ กระเช้านิรภัย (Safety Cage) สำหรับรถยก เพื่อความสะดวกสำหรับการซ่อมบำรุง
– อุปกรณ์ทุกอย่างได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานเป็นหลัก

Call Now
Directions