เหล็กเจโบล์ท J-Bolt

เจโบล์ท (J-Bolt) เป็นรากฐานสำหรับยึดเสาไฟถนนหรือเสาไฮแมส ให้เข้ากับตอม่อ

Compare