ตอม่อ ฐานเสาไฟ

  • สำหรับเสาไฟสูง 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร, 7 เมตร, 8 เมตร, 9 เมตร, 10 เมตร,
    11 เมตร, 12 เมตร, และ 14 เมตร
  • หล่อขึ้นรูปโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
  • แข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย
  • สามารถสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการได้
  • บริการจัดส่งทั่วไทย
Compare