กราวด์หรอด Ground Rod

แท่งกราวด์หรอด (Ground Rod) หรือหลักดิน ใช้สำหรับให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงพื้นดินได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่วหรือฟ้าผ่า

Compare