โคมไฟสปอร์ตไลท์ เมทัลฮาไลด์ 1000W GATA CROSS CR1000

รายละเอียด
– เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างบริเวณที่ต้องการความสว่างสูง
– ขั้ว E40 ผลิตมาจากเซรามิค ที่ทนทานต่อความร้อนสูง
– หน้าโคมเมทัลฮาไลด์ ใช้เป็นกระจกนิรภัยที่ทนต่อความร้อน หนา 5 มม.
– สายไฟทนทานต่อความร้อนสูง ขนาด 0.5 -1.5 มม.
– สามารถป้องกันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นได้ ด้วยค่ามาตรฐาน IP65
– บัลลาสต์และชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง ได้ผ่านมาตรฐาน มอก.
– ผ่านมาตรฐาน มอก.1955-2551

Call Now
Directions