โคมไฟสปอร์ตไลท์ เมทัลฮาไลด์ 400W GATA CROSS CR-129

รายละเอียด
– ตัวโคมเมทัลฮาไลด์ มีการผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ได้คุณภาพสูง
– สามารถป้องกันน้ำ และ ป้องกันฝุ่น ด้วยค่ามาตรฐาน IP65
– มีการผ่านมาตรฐาน มอก.
– บัลลาสต์และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐาน มอก.
– โคมเมทัลฮาไลด์ CR-129 ให้ค่าแสงขาว MH250-400W
– หน้าโคมเมทัลฮาไลด์ ใช้เป็นกระจกนิรภัย ที่มีทนทานต่อความร้อน

Call Now
Directions